Archief van
Auteur: brood

Anders Kijken naar Slapen

Anders Kijken naar Slapen

Slapen is een essentieel onderdeel van het dag/nacht ritme. Het leeft bij een ieder in velerlei vormen: veel of weinig slaap, rustige of onrustige slaap, met of zonder dromen. Hoe het ook zij, ik vermoed dat ik niks te veel zeg als ik beweer dat we allemaal er naar verlangen dat onze nachtrust ons een uitgeruste en energievolle dag zal schenken.

Binnen mijn praktijk, specifieker gezegd: binnen mijn werk vanuit Veerkracht-Opstellingen, voelde slapen dan ook als een perfect thema om onder de aandacht te brengen bij de mensen. En voordat ik aan de slag ging met anderen ben ik eerst zelf in een opstelling gestapt met een aan slapen gerelateerde inbreng.

Met de keuze van slapen als thema bekroop mij het verlangen om inzicht te krijgen in wat maakt dat mijn dromen, als ik ze mij herinner tenminste, één grote dramatiek zijn. Er zijn bij mij dromen waarin ik op de vlucht ben voor onzichtbare personen,  die echter heel voelbaar aanwezig zijn. Of dromen waarin ik door hoge nood bevangen ben en ik naarstig op zoek ben naar een toilet. Maar de toilet is niet te vinden of dusdanig smerig dat ik alsnog niet van mijn hoge nood afkom. In weer een andere droom ben ik, bij mensen die ik vaag ken, de hele nacht door een gigantische vaat aan het wegwerken, en er kwam geen einde aan.

Ik kwam tot de conclusie dat ik dromen mis die mij een prettig gevoel geven. En dit werd mijn intentie waarmee ik de opstelling instapte: ik verlang naar dromen die mij een prettig gevoel geven.

Voor degene die niet bekend zijn met een opstelling, een opstelling is een vorm van de methodiek:  systemisch werken. Het is bekend geworden door de familie-opstellingen. In een familie-opstelling wordt het systeem waarin je bent groot gebracht opgesteld: in een ruimte worden dan personen, die representant staan voor jouw familieleden, een plek toegewezen waarna er een zichtbare en voelbare dynamiek ontstaat. In een Veerkracht-Opstelling worden geen familieleden opgesteld maar items die onderdeel maken van het op te stellen thema. Bij het thema slapen is dit o.a. het lichaam en de geest. Personen representeren dus het lichaam of de geest van de persoon voor wie de opstelling is bedoeld en maken het op deze manier mogelijk om deze items hun verhaal te laten vertellen; soms in woorden, soms in gevoelens en merendeels in een beweging.

Voor de opstelling die voor mij bedoeld was, waren geen personen aanwezig die konden helpen. In plaats van personen werden er gekleurde platen gebruikt waarbij iedere kleur een ander item representeerde. Onder begeleiding van mijn collega stapte ik in de opstelling.

Met een groot vertrouwen, uit ervaring voortgekomen, stapte ik op de dichtstbijzijnde plaat. Meteen fluisterde mijn intuïtie in dat er geen plek is in mijn hoofd voor fijne dromen. Mijn ratio neemt het over en analyseert dat er een overtuiging in de weg zit. Een flits van inzicht vertelt me dat ik ergens in mijn leven ben gaan vasthouden aan de overtuiging dat dromen er zijn om de emoties van de de dag te verwerken en ook om te spiegelen wat er op het vlak van persoonlijke bewustzijnsgroei leeft in die diepe lagen die net buiten mijn bewustzijn liggen.  Zo’n strikte overtuiging laat geen plek vrij voor fijne dromen. ‘Dat is mooi’, dacht ik. ‘Daar kan ik aan gaan werken met één van mijn technieken die ik in mijn gereedschapskist heb als poly-energetisch therapeut.’

Mijn gevoel nam mijn aandacht weer in beslag en trok mij naar de volgende plaat. Ik voelde een kou in mij optrekken. Mijn gevoel alarmeerde mij. Mijn verstand gaf aan dat het item waar ik op stond als onprettig werd bestempeld in mijn leven. Het item maakte dat ik “bevroor”. Mijn intuïtie vertelde me dat dit mijn overlevingsmechanisme is, waar ik naar overschakel op momenten dat ik niet weet wat ik kan doen. Maar mijn wijsheid, door levenservaring opgedaan, gaf mij in dat ik mijzelf de vraag mag stellen wat ik nodig heb om tot een verandering te komen. Inspiratie kwam er in mij op. Ik pakte de gekleurde plaat beet die inspiratie representeerde en ik voelde mij warm worden. Het kwam in mij op dat zolang ik mijzelf kan toestaan om dromen en verlangens deel uit te laten maken van mijn leven; om open te staan voor inspiratie, dat de onprettige dingen in mijn leven veel minder zwaar drukken op mijn gemoedsrust. Mijn gevoel maakte een sprongetje van plezier. Wat een opluchting! En na deze persoonlijke openbaring voelde ik het volgende item al weer aan mij trekken……

Bovenstaand stukje was een blik in een deel van mijn opstelling t.a.v. slaapproblemen. Een opstelling is een heel persoonlijke ervaring en voor iedereen geeft het dan ook een eigen unieke beleving. Voor mij staat voorop dat systemisch werken, als techniek om tot inzicht te komen, een goede eerste plaats inneemt. De heilige drie-eenheid binnen therapie is voor mij  intuïtie, gevoel en ratio. Een samenwerking tussen deze drie is de aanzet naar een verandering op persoonlijk gebied. Vanuit deze aanzet is het belangrijk dat je tot een praktische vertaling komt. Ook dit is voor iedereen heel persoonlijk. Voor mij komen de ideeën op mij af in de vorm van ingevingen. Na de opstelling had ik opeens het verlangen om iedere dag te luisteren naar het lied ‘Inspiratie’ van Mathilde Santing. Met veel plezier brul ik het lied mee en het zet mij aan het denken wat inspiratie nu eigenlijk is en waar het vandaan komt. En daar waar aandacht naar toe gaat groeit, is het gezegde.  Met veel plezier een lied meezingen is voor mij dus al een praktische vertaling van werken aan mijn verlangen naar prettige dromen.

Geïnspireerd geworden door mijn verhaal? Wil jij ook werken aan persoonlijke inzicht?  Je bent van harte welkom bij Praktijk Xiria en bij Veerkracht-Opstellingen.