Blog

Blog


VROUWENCIRKEL BEGEER JE VROUWZIJN
Is er enkel plaats voor het vrouwelijke in een vrouwencirkel?

 
Als vrouwen achter vrouwencirkel Begeer Je Vrouwzijn zijn we grote promotors van de vrouwelijke energie. Voor ons is het gebruik van de vrouwelijke energie een feestje en kunnen we niet genoeg benadrukken hoe krachtig de inzet van vrouwelijke energie is.
Of we daarmee tegen het gebruik van mannelijke energie zijn, of de mannelijke energie minderwaardiger vinden?

Nee, absoluut niet!
Voor ons is  vrouwelijke en mannelijke energie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor zover deze energieën uit elkaar te halen zijn en naast een meetlat te leggen zijn, is onze visie dat vrouwen in het dagelijkse leven meer gebruik maken van gereedschap met een overwegend meer vrouwelijke energie in zich en mannen meer gebruik maken van gereedschap met overwegend meer mannelijke energie in zich.
( Voor de mannen en vrouwen die zich tegen de haren in gestreken voelen door deze tekst, is hier de toevoeging dat de bovenstaande woorden beschreven zijn vanuit een zwart/wit context; de werkelijkheid is zoveel meer gekleurder en genuanceerder dat dit in woorden heel lastig te vangen is.)

De bijgevoegde afbeelding van Kompas Begeer Je Vrouwzijn laat een overzicht zien van een kwadrant waarmee wij werken bij vrouwencirkelbijeenkomsten.
Binnen de cirkel staan voorbeelden van gereedschap van zowel vrouwelijke energie als mannelijke energie. Buiten de cirkel staan voorbeelden waartoe ‘ongezond gebruik’ van het gereedschap van beide energieën toe kan leiden. De voorbeelden zijn een klein deel van een veel groter geheel.
Binnen de cirkel zijn hele waardevolle kwaliteiten benoemd, die allemaal van belang zijn  om je een begeerde vrouw te voelen. Een begeerde vrouw werkt met haar kwaliteiten en is open over de kwaliteiten waar ze zich niet krachtig bij voelt.
Vasthoudend aan de vergelijking dat vrouwelijke en mannelijke energie gereedschap is uit een hele grote gereedschapskist, verbeelden de gebieden buiten de cirkel wat er gebeurt als je vasthoudt aan verkeerd gebruik van het gereedschap, en tevens ook hardnekkig eenzijdig bent in het gebruik van het materiaal uit je gereedschapskist. Juist omdat vrouwelijke en mannelijke energie onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden vraagt het om de inzet van beiden.

Is er enkel plaats voor het vrouwelijke op ons feestje? Nee, beiden energieën komen terug, maar wel met een nadruk op de vrouwelijke energie en op het vrouw-zijn.

Met warme groet, 
Mandy de Meyer en Suzanne van Campen, de vrouwen achter www.begeerjevrouwzijn.nl