De keuze

De keuze

De beginsituatie

Als jij op dit moment op zoek bent naar hulp dan zijn er aspecten in jouw leven aanwezig waar je je geblokkeerd voelt of een stilstand ervaart. Als je hulp inschakelt dan geef je jezelf de kans om op zoek te gaan naar mogelijkheden in jezelf die op dit moment nog buiten je gezichtsveld liggen.

Wat doet polyenergetische therapie voor jou?

Polyenergetische therapie begeleid je bij het aanboren van hulpbronnen in jezelf door je bewust te maken van delen in jou waar oplossingen te vinden zijn die bij jou passen; die vaak al een integraal onderdeel zijn van jou maar waarvan je op dit moment de waarde niet kunt voelen.
Hoe werkt polyenergetische therapie?
Waar polyenergetische therapie zich in profileert is dat de therapie zich richt op vier peilers uitjouw leven, namelijk:

  •  je gedrag
  •  je lichaamsgevoel
  •  je emoties
  •  je gedachten

Deze vier peilers zijn vergelijkbaar met vier lampen op een bedieningspaneel die jouw leven beïnvloeden. Wanneer aspecten uit jouw leven voor je gevoel blokkeren of tot stilstand zijn gekomen, dan zijn op zo’n moment niet alle vier de lampen actief. Door de lampen die op non-actief staan te activeren zal je hulpbronnen in jezelf aanboren die een nieuw licht zullen werpen op jouw bestaan en daarmee ook nieuwe mogelijkheden tot je brengen.

Het polyenergetische aspect

Voor het activeren van één of meerdere peilers uit jouw leven heeft de therapeut een groot scala van technieken in huis. Door de veelvoud van technieken zit er altijd iets tussen wat past bij het unieke van jouw situatie, en voor het activeren van hulpbronnen die bij jou passen; hulpbronnen die je altijd al bij je had maar waarje net dat zetje voor nodig had om het wederom te ontdekken.

Poly = veel, verwijst naar de veelvoud van technieken die de therapeut kan inzetten. Energetisch = een vervoegingsvorm van energie. Het begrip energie omvat dat er stroming is, beweging. De therapie zet technieken in met als doel beweging te brengen bij de aspecten uit jouw leven waar een blokkering wordt ervaren, of voor je gevoel een stilstand aanwezig is.