Persoonlijke begeleiding

Persoonlijke begeleiding

Persoonlijke begeleiding

Als je je gehoord wil voelen en begrip wil gaan ervaren voor de aspecten die in jou leven een rol spelen dan is Praktijk Xiria voor jou het juiste adres. Aan de hand van een breed scala van therapievormen, uit het reguliere’ en alternatieve’ circuit, zal aan jouw probleem gewerkt worden. Het uitgebreide aanbod maakt het mogelijk om aan te sluiten bij wat jou uniek maakt, en het unieke van jouw probleem.

Polyenergetische therapie

Het uitgebreide aanbod van technieken vormt samen Polyenergetische therapie. Polyenergetische therapie onderscheidt zich van andere therapieën door de korte termijn behandeling en de aanpak van het probleem bij de plek waar het zijn oorsprong heeft.

Terug naar de oorsprong

Alle problemen en belemmeringen je denken, je voelen, je lichaam en je gedrag hebben een beginpunt. Op verschillende plaatsen in je rijke verleden heb je bewust of onbewust beslissingen genomen die uiteindelijk hebben geleid tot de mooie en minder mooie aspecten in jouw leven. Zie het als kruispunten in je leven waarbij je gekozen hebt om links of rechts af te slaan. De therapievormen leiden je naar het beginpunt en geven je de mogelijkheid om van daaruit bewust een andere weg in te slaan. Iedere stap op deze bewust gekozen weg geven een vernieuwing van het bestaande in jouw leven.

technieken uit het reguliere circuit hebben allen gemeen dat door wetenschappelijk onderzoek van de werking van de techniek een meetbaar resultaat heeft gegeven.

Bij technieken uit het alternatieve circuit is de werking niet zichtbaar meetbaar te krijgen, de werking bevindt zich onder andere meer op gevoelsvlak of op het meta-fysische vlak.